MALMÖ-BLOGGEN – Nya organisationen och Roland Andersson klar

Idag presenterade Malmö FF sin nya sportorganisation på sin hemsida i syfte att förbereda sig bättre för framtiden, att skapa en tydligare röd tråd och ha klarare roller och ansvarsfördelning. En annan nyhet i organisationen är att Roland Andersson är klar för klubben.

Malmö FF vill vinna dubbeln 2010 (läs målsättningarna längre ner) och har därför presenterat en ny sportorganisation.

Så här skriver Malmö om Roland Andersson på sin hemsida: Förre assisterande förbundskaptenen Roland Andersson har knutits till Utveckling och kommer att göra punktvisa arbetsinsatser. Främst genom att vara resurs, sakkunnig och bollplank åt Fotbollsorganisationen. Dessutom kommer han göra insatser inom rekrytering och scouting av spelare. Under 2010 har Roland Andersson fortfarande avtal med Svenska Fotbollförbundet.

Den nya sportorganisationen betyder bland annat:

  • Ungdomsverksamheten lyfts ut och blir ett helt eget ansvarsområde, med egen chef, egna mål och egen budget.
  • Förhandlingar sköts framöver av VD, med hjälp av extern expert. Tidigare Sportchefen Hasse Borg har tillfrågats och tackat ja till att även framöver hjälpa klubben vid köp och försäljning av spelare.

Målen för 2010 är också utsatta:

  • Vinna: MFF kan och vill vinna allsvenskt guld och svenska cupen.
  • Den röda tråden implementeras och scoutingen utvecklas.
  • Stödfunktioner och sportorganisation integreras och jobbar närmare varandra.

Läs mer av Malmö-bloggen:
http://www.fotbollsoraklet.se/malmo-bloggen-infor-koge-matchen/

Leave a Comment