All posts tagged asperger

Att vara fotbollsintresserad med funktionsnedsättning

Fotbollsaspiesar – att vara fotbollsintresserad med en dold funktionsnedsättning
Asperger Syndrom är en dold funktionsnedsättning.
Personer med Asperger har ett annorlunda sätt att kommunicera.
Personer med Asperger (mer…)