All posts tagged Roland Andersson

MALMÖ-BLOGGEN – Nya organisationen och Roland Andersson klar

Idag presenterade Malmö FF sin nya sportorganisation på sin hemsida i syfte att förbereda sig bättre för framtiden, att skapa en tydligare röd tråd och ha klarare roller och ansvarsfördelning. En annan nyhet i organisationen är att (mer…)